TAG Arkitekter

TAG arkitekter har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. De jobber allerede mye på tvers av regioner, men med VR er det blitt enda lettere å samarbeide.

TAG Portfolio 3000x1700

Kitty Colbjørnsen Aarseth opplever at prosjektenes beliggenhet blir mindre vesentlig når man møtes i VR. Alle får eierskap til bygget som diskuteres, enten de befinner seg i Trondheim, Bergen eller Oslo.

– I tillegg er det en positiv gevinst med å kutte reisekostnader og miljøavtrykk, fortsetter hun.

Miljøhensyn tillegges stadig større vekt i byggebransjen. Det samme gjelder effektivisering og produktivitet. VR påvirker hele spekteret, både direkte og indirekte.

«Med offentlige myndigheter har du kortere tid på å forklare prosjektet, og vil heller bruke tiden på å komme frem til gode løsninger. Med VR frigjøres verdifull tid som ellers ville gått med til å forklare.»

- Kitty Colbjørnsen Aarseth