Asplan Viak

Sven Holm ser for seg at hver enkelt prosjekterende skal ha sin egen VR-brille.

Asplan Viak tar i bruk Dimension10 mp4 00 00 01 10 Still001

30 kontorer og stor geografisk spredning til tross: Asplan Viak er en organisasjon der det samarbeides tett. Ettersom det kan være krevende å møtes fysisk, er de storbrukere av Skype og skjermdeling. Sven Holm, faglig leder bygg, Trondheim, antyder at VR er et velkomment verktøy.

– Med VR og Dimension10 kan vi heller samles i modellen og få følelsen av å sitte og prate med en person.

Holm ser for seg at hver enkelt prosjekterende etterhvert vil ha sin egen VR-brille på pulten. Da blir det enkelt å hele tiden teste det man prosjekterer.

«Arkitekter, elektro- eller VVS-ingeniører kan gå ned i det tekniske rommet og se alle komponentene som er lagt ut. Er det mulig for en vaktmester å vedlikeholde? Den sjekken i VR er vanskelig å gjøre via andre verktøy på skjerm.»

- Sven Holm