[Video] VR samler Asplan Viak

Sven Holm ser for seg at hver enkelt prosjekterende skal ha sin egen VR-brille.

Published 23/05/2019 by Aleksander
Asplan Viak

30 kontorer og stor geografisk spredning til tross: Asplan Viak er en organisasjon der det samarbeides tett. Ettersom det kan være krevende å møtes fysisk, er de storbrukere av Skype og skjermdeling. Sven Holm, faglig leder bygg, Trondheim, antyder at VR er et velkomment verktøy.

– Med VR og Dimension10 kan vi heller samles i modellen og få følelsen av å sitte og prate med en person.

Holm ser for seg at hver enkelt prosjekterende etterhvert vil ha sin egen VR-brille på pulten. Da blir det enkelt å hele tiden teste det man prosjekterer.

– Arkitekter, elektro- eller VVS-ingeniører kan gå ned i det tekniske rommet og se alle komponentene som er lagt ut. Er det mulig for en vaktmester å vedlikeholde? Den sjekken i VR er vanskelig å gjøre via andre verktøy på skjerm.

To typer VR hos Asplan Viak

Fredrik Holm, BIM-koordinator og BIM-fluencer(!) i Asplan Viak, ser for seg to aktuelle bruksområder for VR: Mobilt og stasjonært.

Han forklarer at de stasjonære skal utplasseres på de store kontorene og at det skal være lav terskel for å ta dem i bruk. Meningen er at det skal være enkelt å komme i gang med VR. De mobile utgavene tas med rundt til kunder.

– Da er det for visualisering, både for prosjekterende og kunde.

Les også: [Video] VR gjør bygget tilgjengelig

About_3 2x

Ready to try it out for yourself?