[Video] VR knytter kontorene sammen

TAG arkitekter har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. De jobber allerede mye på tvers av regioner, men med VR er det blitt enda lettere å samarbeide.

Published 29/05/2019 by Aleksander
TAG

Kitty Colbjørnsen Aarseth opplever at prosjektenes beliggenhet blir mindre vesentlig når man møtes i VR. Alle får eierskap til bygget som diskuteres, enten de befinner seg i Trondheim, Bergen eller Oslo.

– I tillegg er det en positiv gevinst med å kutte reisekostnader og miljøavtrykk, fortsetter hun.

Miljøhensyn tillegges stadig større vekt i byggebransjen. Det samme gjelder effektivisering og produktivitet. VR påvirker hele spekteret, både direkte og indirekte.

Øker kundens forståelse for prosjektet

Aarseth synes det er fint at VR synliggjør arbeidsprosessen for kunden. I tillegg kommer forståelsen mye fortere når kunden kan inviteres inn og oppleve prosjektet i fullskala-3D. Da frigjøres verdifull tid som ellers ville gått med til å forklare.

– For eksempel med offentlige myndigheter har du kortere tid på å forklare prosjektet, og vil heller bruke tiden på å komme frem til gode løsninger, sier hun.

Aarseth erkjenner at VR kan oppleves uvant for noen, men erfarer at de fleste kjapt blir fortrolige med plattformen. Likevel kan det være lurt å tilpasse seg brukerens nivå. Folk er først og fremst opptatte av å få et best mulig bygg. Dermed er de villige til å prøve ulike verktøy for å komme frem til de gode løsningene.

Les mer: [Video] VR gjør bygget tilgjengelig

Career_2 2x

Ready to try it out for yourself?