Slik bygger AF Gruppen bedre motorveier med Dimension10

Ny forskning viser at 3 av 4 får bedre problemforståelse med VR.

Published 02/06/2020 by Torbjørn H.
E39 HRES
AF Group using VR in the E39-project between Kristiansand and Mandal

(Innholdet er hentet fra Teknisk Ukeblad sin artikkel om E39 prosjektet mellom Kristiansand og Mandal:
https://www.tu.no/artikler/slik-bygger-af-gruppen-bedre-motorveier-med-vr-briller/492169?key=1NqfKBn7)

Når den nye motorveien E39 mellom Kristiansand og Mandal nå tar form, har de som bygger den allerede besøkt den digitale kopien mangfoldige ganger. Ved hjelp av virtuell virkelighet (VR) finner de feilene før de oppstår i virkeligheten, og kan stå inne i modellen mens de diskuterer hvordan feilene skal rettes.

Nå blir det forsket på effektene av det norske VR-prosjektet ved Universitetet i Stanford, i det som skal være blant de første forskningsprosjektene innenfor visualisering og samhandling i VR.

Veiprosjektet mellom Kristiansand og Mandal omfatter 19 kilometer motorvei med fire felt, inkludert fem doble tunneler og åtte doble bruer. Kostnaden er beregnet til 4,7 milliarder kroner.

I et slikt prosjekt er det naturligvis svært viktig å ha god kommunikasjon om framdriften underveis, og at problemer underveis oppdages og håndteres raskt. Derfor har VR nå blitt en integrert del av dette prosjektet. Resultatene og innsparingene er blitt så tydelige at dette er i ferd med å bli den nye standarden ved slike prosjekter.

VR integrert i prosjektet

I et slikt prosjekt er det naturligvis svært viktig å ha god kommunikasjon om framdriften underveis, og at problemer underveis oppdages og håndteres raskt. Derfor har VR nå blitt en integrert del av dette prosjektet. Resultatene og innsparingene er blitt så tydelige at dette er i ferd med å bli den nye standarden ved slike prosjekter.


AF gruppen har systematisk brukt det norske VR-systemet Dimension10 for å gi en ekstra dimensjon til den digitale modellgjennomgangen. Bokstavelig talt. For det er først i VR de kan oppleve 3D-modellene med full og tredimensjonal romfølelse.


Med dette systemet kan flere personer ta på seg VR-briller og møtes i et virtuelt rom, der de kan diskutere 3D-modeller i fullskala. Hver person er representert ved en menneskelignende avatar, slik at man kan samhandle på en naturlig måte. Og best av alt: Selv om deltakerne er i det samme virtuelle rommet, trenger de ikke å være fysisk på samme sted. Det er ikke bare bra for smittevernet, men også tidsbruken og reisekostnadene.

E39 HRES
3D: Her ser vi digital modell ved siden av den fysiske anleggsplassen ved nye E39 mellom Kristiansand og Mandal Source

Bli med inn i modellen

Rune Huse Karlstad har ledet dette arbeidet som BIM-koordinator og XR-ansvarlig i AF Anlegg. I videoen øverst i denne artikkelen tar han oss med helt inn i 3D-modellen av nye E39. TUs reporter logget seg inn med VR-briller fra hjemmekontoret, der vi fikk møte Karlstad og BIM-tekniker Herman Horsle som digitale avatarer. I videoen kan du se hvordan det er mulig å bevege seg inne i 3D-modellen og diskutere konstruksjonene før de faktisk er bygget.

Parallelt med selve veiprosjektet har Karlstad levert forskningsresultater om den omfattende VR-bruken under byggingen av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. Forskningen ble gjort som en del av sertifiseringen til Virtual Design and Construction (VDC) ved Universitetet i Stanford. Funnene hans viser tydelig at VR-bruken har hatt en positiv effekt for prosjektet.

RUNE AF
Rune Huse Karlstad, BIM-koordinator i AF Gruppen

Finner flere feil

– Vi oppdager nå en rekke feil i VR som vi ikke har funnet i den vanlige gjennomgangen av 3D-modellene, forteller Karlstad til Teknisk Ukeblad.

Han har analysert åtte design review-møter i dette prosjektet, i samarbeid med Center For Integrated Facility Engineering (CIFE) ved Stanford-universitetet.

En spørreundersøkelse i forbindelse med forskningen viser at 75 prosent av brukerne mener at VR hjelper dem til å forstå de oppståtte problemene bedre. Brukerne i dette prosjektet er typisk anleggs- eller driftsledere fra AF Gruppen, BIM-ansvarlig fra Kruse Smith og ingeniør/fagansvarlig fra Norconsult.

Større endringsvilje?

Disse hadde gjennomgående svært liten erfaring med VR før de fikk opplæring og trening i Dimension10. Likevel blir resultatene av VR-bruken raskt tydelig. Dimension10 har jobbet i flere år med utviklingen av programvaren og implementeringen ute hos kundene.

– Det har uten tvil tatt lengre tid enn vi hadde håpet og trodd. Hovedgrunnen er at prosesser og rutiner i bransjen er veldig etablert, og Dimension10 representerer en stor endring. Med resultatene fra denne forskningen vil forhåpentligvis flere ledere se at det er mye penger å tjene på å bruke denne teknologien, og vi tror det vil gjøre noe med motivasjonen til å innføre den i bygg- og anleggsselskapene, sier Aleksander Langmyhr i Dimension10 til Teknisk Ukeblad.

RUNE i D10
I VR: Rune Huse Karlstad og Herman Horsle som avatar inne i 3D-modellen Source

Store innsparinger

I forskningsrapportene kommer det fram at det ble oppdaget nye feil på både konstruksjon og modell på hvert eneste arbeidsmøte. Dette er feil som uansett oppstår i slike store prosjekter, men som ellers ville blitt oppdaget først senere i prosessen. Det gir fort ekstra kostnader, spesielt hvis feilen ikke oppdages før jobben gjøres fysisk på byggeplassen.

En annen effekt er kanskje spesielt interessant nå i koronatiden: Møtene i VR krever ingen fysiske reiser. Et typisk arbeidsmøte i et veiprosjekt som dette kan innebære at mellom 8 og 20 personer setter seg på flyet i Oslo og reiser til Kristiansand for å møtes. I praksis kan et slikt møte koste nærmere 200 000 kroner, med reisetid og kostnader medregnet. I VR er kostnaden nær null, og kan altså likevel være minst like nyttig.

Kan erstatte fysiske møter

I undersøkelsene svarer 80 prosent at design review-møtet like gjerne kan foregå i VR som å reise til samme fysiske sted. De siste 20 prosentene var uansett basert på prosjektkontoret, og ingen er dermed uenige i påstanden.

Erfaringene fra E39 blir nå tatt med videre til nye prosjekter. For byggherre Nye Veier var bruk av VR et krav til prosjektet E6 Roterud-Storhove, som nå er under prosjektering av AF Gruppen. Rune Huse Karlstad har på sin side bestemt seg for å starte i ny jobb hos Dimension10 til høsten.