Eiendomsutvikler og entreprenør går sammen for å satse på ny teknologi i prosjekt - målet er økt kvalitet, reduserert risiko og økt samhandling for BIM i prosjektet!

På vegne av prosjektet Inkognito Park ledet av R8 og AF Gruppen skal D10 levere samarbeidsplattformen hvor prosjektdeltakerne enkelt kan møtes og oppleve modellene.

Published 22/02/2021 by Torbjørn H.
Inkognito Park

"Vi vet fra tidligere caser at D10 sin løsning leverer verdi for oss. Vi gleder oss nå til å ta dette et steg videre og sammen med byggherre skal vi gjøre en rekke målinger ved bruk av VDC metodikk - for å dokumenterer verdiskapningen ytterligere.
Som et ledd i diskusjonen rundt digitalisering i BA-bransjen er vi glade for å kunne gå foran sammen med en fremoverlent eiendomsutvikler og vi gleder oss til å dele resultatene utover i prosjektet” -
Jonas Lund - AF Gruppen