[Video] VR gjør bygget tilgjengelig

Etter at Artec begynte å bruke VR i kundedialogen, er det blitt mulig å skape en forståelse av prosjektet tidligere enn før. Det vekker entusiasme hos kundene.

Published 22/05/2019 by Aleksander
Artec

Der de tidligere brukte enkle skisseplaner til kundeavklaringer, kan de nå invitere kunden inn i modellen fra helt tidlig av. I følge Martin Isak Jansen, BIM-ansvarlig i Artec, er det heller ikke mye ekstra arbeid som skal til.

– Det koster oss utrolig lite å gjøre det sånn at modellen ser ganske respektabel ut. Det har vi veldig god erfaring med.

Han opplever at kundene blir veldig entusiastiske, allerede i de tidlige fasene av prosjekteringen. Tidligere tok det lengre tid å skape et grunnlag kundene kunne ta stilling til.

VR egner seg også svært godt til å koordinere det interne arbeidet. De noterer seg ting som må rettes opp i, og gjør generelle kvalitetssikringer.

– Vi går befaringer i modellen og ser på hvordan det oppleves.

Dermed bedres forutsetningene for å skape gode bygg.

En annen diskusjon med VR

I følge Jansen gjør VR at Artec og kundene diskuterer prosjektene på en annen måte enn før. Han viser til at det for arkitekter kan oppstå friksjon mellom estetiske kvaliteter og funksjonelle hensyn. Da er det veldig nyttig å bruke VR for å få gode innspill på begge deler.

– Både med kunder og kollegaer synes jeg det går fra å diskutere hvor ting skal være, til hvordan ting oppleves. Det er en ganske nyttig diskusjon for oss som arkitekter, for vi lever i sjiktet mellom det kunstneriske og pragmatiske byggeriet.

Career_3 2x

Ready to try it out for yourself?